รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ฝีมือคนไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,