รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน SAIWAT โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,