พิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ “ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,