งานประชุมประจำปี 2554 สวทช.ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "15 ปี แห่งการให้บริการ สู่มิติใหม่ที่ท้าทาย" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

 

Tags: , , , , , , , , ,