นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานประชุมประจำปี สวทช. ภาคเหนือ ในหัวข้อ “From Friend to Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,