รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สนทนาในประเด็น เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจบนฐานวิจัย นวัตกรรม กับคุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย คุณสมาน งามโขนง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,