รายการมองรัฐสภา ตอน เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจบนฐานวิจัย นวัตกรรม

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สนทนาในประเด็น เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจบนฐานวิจัย นวัตกรรม กับคุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

continue reading »