รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ก้าวทันเทคโนโลยีกับนิทรรศการ NAC2016

 

Tags: , , , , , , , , , , ,