การสัมมนาเรื่อง Career Coaching: ภาพลักษณ์ใช่ แบรนด์ชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมหาคำตอบว่าภาพลักษณ์ “ใช่” ช่วยให้ได้งานภายใน 3 นาทีได้อย่างไร การแต่งตัว “ดี” ดึงดูดโอกาสและงานที่น่าสนใจอย่างไร ร่วมค้นหาสไตล์การแต่งตัวให้เหมาะสมกับตัวเอง รับฟังตัวอย่างการปรับปรุงบุคลิกภาพจากการปรับการแต่งกาย เทคนิคการยืน เดิน นั่ง ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจ และร่วมค้นหาความหมายของ Personal Branding และคำกล่าวที่ว่า “แค่ทำตัวเป็นแบรนด์ ก็ดึงดูดความสำเร็จแล้ว”ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,