รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน T-NET Box ป้องกันการทุจริตในการสอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,