รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,