รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงวัย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,