รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เปลี่ยนเศษข้าวโพดเป็นอาหารเลี้ยงโค

 

Tags: , , , , , , , , , , ,