รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน วิสาหกิจชุมชนก้าวไกล ด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไทยทำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,