รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องมือแพทย์ไทยก้าวไกลไปตลาดโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,