รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน QueQ แอปแจ้งคิวร้านอาหาร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,