รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ติดปีกธุรกิจยุคใหม่ ด้วยซอฟต์แวร์คลาวด์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,