RDC 2016 หรือ โครงการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2016 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ด้านการออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์ ในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และได้ตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

เอ็มเทค / สวทช. ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ RDC 2016 รอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 72 คน จาก 22 สถาบัน จะได้เรียนรู้ทักษะเสมือนการทำงานจริงเป็นเวลา 20 วัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผลการแข่งขันได้ตัวแทนนักศึกษา จำนวน 14 คน เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2016 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกปลายปีนี้ และโครงการนี้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ที่จะพัฒนาบุคลากรของไทยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,