รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จัดการห้องแล็บอย่างมืออาชีพด้วย Stone Lab

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,