รถยนต์ที่อยู่บนถนนทุกวันนี้ กว่าจะออกมาจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทุกชิ้นส่วนต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานอย่างเข้มงวด ในประเทศไทย มีบริการตรวจรับรองมาตรฐานเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ที่จะนำชิ้นส่วนไปประกอบต่อไป

ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับต้นๆ ของเอเชีย และอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายชิ้นส่วนยานยนต์ หรือรถยนต์ภายในประเทศ หรือการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ นำชิ้นส่วนยานยนต์ไปประกอบเป็นรถยนต์ออกจำหน่ายได้ทั่วโลก

เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นที่ยอมรับ ผู้ประกอบการไทยจึงต้องรักษากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ทีเอ็มซี / สวทช. สนับสนุนบริษัท ทูฟ ซูด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ รวมถึงในกระบวนการผลิต ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการจัดการระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,