วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารนำพนักงาน สวทช. กลุ่มเมกเกอร์ไทย และบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กว่า ๗๐๐ คน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และรวมพลังกันแปรอักษร ด้วย “ประทีปดิจิทัล” ข้อความ “ทรงพระเจริญ” “ราชินี” “๘๔ พรรษา” “รูปภาพหัวใจ” และ “รูปภาพธงชาติไทย” รวมถึงข้อความอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.วิดีโอฉบับความยาว ๑ นาที


วิดีโอฉบับความยาว ๙ นาที

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,