การบรรยายในหัวข้อ “Chemicals 4.0 : Co-create a Sustainable Future” โดย ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Science & Innovation บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016 วันที่ 8 กันยายน 2559

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,