โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มักประสบปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียที่มีน้ำมัน หรือไขมันเป็นองค์ประกอบ นักวิจัยไทย ได้พัฒนาระบบการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้มีขนาดเล็กลง และใช้งานได้ง่าย ช่วยให้การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

นักวิจัยไบโอเทค / สวทช. ร่วมกับบริษัท คีนน์ จำกัด พัฒนา “เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้” หรือ OMR (On-site Microbial Reactor) ขนาด 10 ลิตร ใช้สำหรับผลิตจุลินทรีย์ ที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย มีระบบเติมอากาศ และระบบจัดการน้ำเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่าย และสะดวก โดยเลือกใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งน้ำเสียปกติ และน้ำเสียที่มีน้ำมัน หรือไขมันเป็นองค์ประกอบ

จากการทดสอบร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง พบว่า เครื่อง OMR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิในการบำบัดให้มากขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,