รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน

 

Tags: , , , , , , , , , ,