นักวิจัย นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารเคลือบกระจก โฟโตโครมิก ที่ดูดกลืนรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ได้ โดยเมื่อโดนแดด ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ทำให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสี หรือมีสีอ่อนๆ เป็นมีสีเข้มขึ้น

คุณสมบัติพิเศษนี้ เหมาะที่จะนำมาใช้เคลือบกระจก แทนการติดฟิล์มกรองแสง เพราะสามารถเปลี่ยนความเข้มสีได้อย่างอัตโนมัติ ตามความเข้มของแสงอาทิตย์ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา อย่างเวลาเช้าที่แสงแดดไม่จัด กระจกที่เคลือบสารโฟโตโครมิก จะเปลี่ยนสีไปเพียงเล็กน้อย ในเวลากลางวันที่มีแดดจัด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาก และในตอนเย็นหรือกลางคืน ก็จะกลับมาใสอีก โดยไม่มีผลต่อการมองเห็นของเรา ช่วยให้ควบคุมปริมาณแสง ที่เข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างพอเหมาะตลอดวัน ช่วยลดความร้อน ประหยัดค่าแอร์และค่าไฟ

 

Tags: , , , , , , , ,