คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จ ในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , ,