การเปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ให้แก่เยาวชน มีหลายช่องทาง และหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็ก และเยาวชนไทย

โดยในปีนี้ เป็นหัวข้อ “วัสดุศาสตร์” ซึ่งป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราอย่างมากในปัจจุบัน ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 30 เรื่อง จาก 13 ประเทศ โดยทุกเรื่องพากย์ไทยทั้งหมด และจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 25 แห่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การตอบคำถาม เล่นเกม การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ทั้งนี้ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี ก็เป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉาย ในระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub

 

Tags: , , , , , , , , , , ,