รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,