ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โดยโรงงานต้นแบบ สิ่งทอนาโนนี้ จะเปิดให้บริการเคลือบผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำให้ผ้าไหมท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอยู่แล้ว ให้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น มีกลิ่นหอม ไม่ยับ ต้านเชื้อแบคทีเรีย สีสันคงทน สีไม่ซีดจาง และสะท้อนน้ำ

โดยสามารถเคลือบเส้นใยได้ทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดไปสู่สากลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ผู้ประกอบการ และมีศาลาไหมไทย สำหรับใช้ในการจัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , ,