จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ และครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย แถมปัจจุบัน ยังมีการนำเทคโนโลยีนาโน มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับผ้าไหม ซึ่งตอบโจทย์ของจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องการขยายตลาดผ้าไหมสู่สากลได้อย่างดี

นาโนเทค / สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน แห่งที่ 2 ของประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยโรงงานต้นแบบฯ สิ่งทอนาโนนี้ จะให้บริการเคลือบผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำให้ผ้าไหมท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์และความสวยงามอยู่แล้ว มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น มีกลิ่นหอม ไม่ยับ ต้านเชื้อแบคทีเรีย สีสันคงทน สีไม่ซีดจาง และสะท้อนน้ำ โดยสามารถเคลือบเส้นใยได้ทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดไปสู่สากลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ผู้ประกอบการ และมีศาลาไหมไทย สำหรับใช้ในการจัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,