นักวิจัย สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน” โดยออกแบบการกะเทาะเปลือกข้าว ให้เป็นแบบลูกยางคู่ จึงมีประสิทธิภาพในการกะเทาะเปลือกสูง และเมล็ดข้าวหักน้อยกว่า เครื่องสีข้าวที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด ชุดขัดข้าว ได้ออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสม ลดการหักของเมล็ดข้าวระหว่างขัดสี มีชุดระบบลมดูดรำข้าวที่ด้านนอกของตะแกรงขัด จึงไม่มีรำข้าวติดเมล็ดข้าวออกมา ตัวเครื่องสามารถสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องได้ประมาณ 60-70 % หรือได้ข้าวขาวเต็มเมล็ดที่ 52-58 % และปลายข้าวที่ 13-14 % เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสะดวกทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา ช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าวเป็นเงินหลายแสนบาทต่อปี

 

Tags: , , , , , , , , , ,