ในอีก 9 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เทรนด์ของธุรกิจในตอนนี้ ก็เริ่มที่จะมุ่งเป้าไปสู่กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเป็นหลัก ผู้ประกอบการไทยหลายราย ก็เริ่มสนใจจะพัฒนาสินค้า สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะให้ได้ของดี ตีตลาดได้ ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

โปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หรือ ITAP) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” ที่มุ่งเน้นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการวิจัยผลิตภัณฑ์ และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ มาส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

โดยปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการจากผู้ประกอบการ 4 ราย คือ อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด, อุปกรณ์ออกกำลังภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด, ชุดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด และตู้วางรองเท้าอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัทแกรนด์ดิส จำกัด

 

Tags: , , , , , , , , , ,