ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์รายใหญ่ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศเติบโตรวดเร็วมาก นอกจากจะผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์แล้ว ยังส่งขายยังต่างประเทศได้ด้วย แต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์เหล่านี้ จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานก่อน

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสากล UN ECE R10 และ E-mark โดยให้บริการทดสอบได้แก่ หลอดไฟรถยนต์ หลอดเดย์ไลต์ หลอดแอลอีดี เซ็นเซอร์ติดรถยนต์ โซนาร์ เรดาร์ฯ สายอากาศสำหรับรถยนต์ ECU สำหรับรถยนต์ วิทยุติดรถยนต์ ระบบปรับไฟฟ้า เช่น ปัดน้ำฝน เก้าอี้ไฟฟ้า กระจกไฟฟ้า รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีประจุไฟฟ้า

โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC จะได้รับเครื่องหมาย E-mark ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ส่งจำหน่ายต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งมอบให้กับผู้ประกอบรถยนต์ได้ ผู้สนใจติดต่อใช้บริการได้ ที่ http://www.ptec.or.th

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,