เคยสงสัยกันไหมว่า พวกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่นำมาใช้ตรวจหรือรักษานั้น ปลอดภัยจริงรึเปล่า สังเกตได้ที่สัญลักษณ์ อย. บนตัวเครื่องได้
เพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำมาให้บริการได้ ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ และมาตรฐานความปลอดภัยก่อน

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60601-1 โดยมีการทดสอบคุณสมบัติ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ทางกลทางอุณหภูมิ การทดสอบความยาวคลื่น และพลังงานของแสงเลเซอร์ และการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทดสอบจากพีเทค จะได้รับตราสัญลักษณ์ อย. แสดงบนตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ที่เข้ารับการรักษา ว่าได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

 

Tags: , , , , , , , , , ,