สวทช. โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน หรือ แมสซีฟ โอเพ่น ออนไลน์ คอร์ส หรือ “มุก” เชื่อมต่อกับระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ขณะนี้ระบบเปิดให้บริการที่ mooc.learn.in.th โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่รวบรวมคลังข้อมูลเอกสาร ภาพ และวิดีโอคลิป ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด ซึ่งเปิดเผยให้ผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือสร้างบทเรียนในรูปแบบ “มุก” ที่ผู้เรียนจากทั่วสารทิศสามารถเข้ามาเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีบทเรียนมุค จำนวน 32 บทเรียน และจะขยายขึ้นอีกมากในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,