ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เปิดบริการตรวจสอบสารระเหยตกค้างในภาชนะบรรจุอาหารด้วยเครื่อง Gas Chromatography และ Mass Spectrometer ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทพลาสติก โดยสามารถแยกและวิเคราะห์หาสารผสมที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความไวสูง โดยวิเคราะห์ได้ถึงระดับ 1 ในพันล้านส่วน หรือ ppb ที่สำคัญตรวจวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบซอฟต์แวร์ช่วยจัดการฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการแก้ไขและสูญหายของข้อมูลด้วย

นอกจากเครื่องมือนี้ จะตรวจสารระเหยตกค้างในภาชนะพลาสติกได้ดีเยี่ยมแล้ว ยังใช้วิเคราะห์และระบุสารอินทรีย์ระเหยง่ายในรถยนต์ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และสารอันตรายอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,