เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นแหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ นักวิจัยไทยเลยต้องช่วยกันพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อให้ลูกหลานมีใช้ในอนาคต

เอ็มเทค / สวทช. ร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น ซึ่งน้ำมันดีเซลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีการผสมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 หรือที่เรียกว่า B7 แต่ในอนาคตที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนผสมเป็น B10 นั้น จำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยี H-FAME

โดยได้ทำการทดสอบวิ่งจริงกับรถกระบะของอีซูซุในประเทศ เป็นระยะทาง 50,000 กิโลเมตรแล้ว โดยไม่มีผลกระทบใดๆ เทคโนโลยีทางเลือก H-FAME ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 2558-2579 เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้น้ำมัน B10 และน้ำมัน B20 ในอนาคต ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และเป็นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

Tags: , , , , , , , , , ,