ทุกวันนี้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วย

เอ็มเทค / สวทช. จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย หรือ Robot Design Contest ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านนี้ของประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย

ในปีนี้ Robot Design Contest จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งตอนนี้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคแล้ว 78 คน จาก 22 สถาบัน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนี้ จะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ก่อนจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผู้ชนะระดับประเทศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันใน International Design Contest RoBoCon 2017 เดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,