สวทช. พัฒนากระบวนการแปรสภาพผักตบชวา ให้กลายเป็นคาร์บอนอุดมไนโตรเจน ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูง มีรูพรุน อุ้มน้ำดี อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปรับปรุงดิน โดยเทคโนโลยีนี้มีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

ปัจจุบัน ยังได้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภทตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยนำคาร์บอนจากผักตบชวาและชีวมวล มาใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด หรือ Supercapacitor ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือก ที่สร้างความมั่นคง และเสถียรภาพเชิงพลังงานของประเทศในในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,