นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK Ultra เพื่อยืดอายุเห็ดหอมสด ให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และมายังกรุงเทพฯ จนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK Ultra สามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 9 วัน จากเดิมที่ใช้ถาดพลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมสดได้เพียง 3 วันเท่านั้น

นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสด ให้แก่เกษตรกรชาวดอย ช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดพอตโตเบลโล่ และเห็ดคริมินี่ ให้สดนานขึ้นได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,