ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่เป็นสาเหตุของโรคตับตายเฉียบพลัน สาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งตายด่วน โดยใช้เทคนิคแลมป์ร่วมกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอ ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำนาโน ใช้เวลาในการตรวจรวมทุกขั้นตอนเพียงแค่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีความไวกว่าเทคนิคเดิมคือพีซีอาร์ถึง 100 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับเทคนิค nested PCR

สามารถนำไปใช้ได้ในโรงเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก หรือฟาร์มขนาดเล็ก โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง ตรวจได้ในกุ้งทุกวัย รวมทั้ง ไข่กุ้ง ลูกกุ้ง หรือพ่อแม่พันธุ์ โดยถ้ามีการติดเชื้อ เราจะเห็นสารละลายเป็นสีแดง ที่เกิดจากอนุภาคทองคำนาโน แต่ถ้าไม่พบการติดเชื้อ เราจะเห็นสารละลายเป็นสีเทา เทคนิคนี้มีความจำเพาะสูง โดยไม่ให้ผลบวก เมื่อทดสอบกับดีเอ็นเอของแบคทีเรียชนิดอื่นๆ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,