เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จัดต่อเนื่องมา โดยปี พ.ศ. 2560 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ” เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมนุษยชาติที่เป็นผู้สร้างสรรค์โลก และก็เป็นผู้ทำลายโลกได้ด้วยเช่นกัน

ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 22 เรื่อง จาก 10 ประเทศ พากย์ไทยทั้งหมด ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี และเข้าร่วมทำกิจกรรม การตอบคำถาม เล่นเกม การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ได้ตามศูนย์จัดฉายตามภูมิภาค 25 แห่ง โดย สวทช. ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายในระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 นี้ด้วย ผู้สนใจที่อยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub

 

Tags: , , , , , , , , , , ,