ดร.ศุภนิจ พรธีรภัทร นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีแสง นวัตกรรมต้นแบบโฮโลแกรมสติ๊กเกอร์ ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ป้องกันการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบสินค้า

 

Tags: , , , , , ,