บริษัทเว็ท โปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ “บีไซม์เอ็นเอสพี” เอ็นไซม์รวมเข้มข้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารในสุก รและสัตว์ปีก ซึ่งเอ็นไซม์แต่ละตัวมีการทำงานแบบเสริมฤทธิ์กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการย่อยสูงสุด สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในสุกรช่วงอนุบาลได้ถึง 10% และในสุกรขุนได้ถึง 6% รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้สูงสุด 1 บาทต่อน้ำหนักสุกร 1 กิโลกรัม

ส่วนผลการทดลองในไก่เนื้อ พบว่าเพิ่มน้ำหนักจับได้ 200 กรัมต่อตัว และเพิ่มผลกำไรได้สูงสุดที่ 9 บาทต่อตัว ในไก่ไข่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ โดยที่ปริมาณและคุณภาพไข่ไม่เปลี่ยนแปลง ล่าสุด ผลิตภัณฑ์บีไซม์เอ็นเอสพี ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ในงาน 11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017) ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,