งานประชุมวิชาการ สวทช. หรือ NAC2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยมีผลงานวิจัยเด่นที่ตอบโจทย์ประเทศไทยมาจัดแสดงให้ชมมากมาย ที่สำคัญยังเปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หลากหลายหัวข้อ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างหัวข้อสัมมนาเด่น ได้แก่

– Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0
– งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์
– ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล
– แนะแนวทางทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ

สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,