งาน NAC หรือ งานประชุมวิชาการ สวทช. ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” โดยมีผลงานวิจัยโดดเด่นและน่าสนใจเป็นไฮไลต์ของงาน ได้แก่ แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิต / นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสมองเสื่อม Super Lysozyme จากไข่ขาว (เอนฮานซ์ ไลโซไซม์)) / ระบบถอดเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล และงานวิจัยสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทย ผู้สนใจเข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2561 นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,