งานประชุมวิชาการ สวทช. หรือ NAC2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี นอกจากจะมีเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ มากมาย โดยจัดแบ่งเป็นโซนเพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม ได้แก่
– โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– โซนผลงานวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น ของ สวทช.
– โซนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
– โซนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– โซนผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
– โซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,