จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีรากเทียม ของ สวทช. บริษัทพีดับบลิว พลัส จำกัด ได้นำมาบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 13485 สู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ และเป็นผู้ผลิตรากเทียมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE Mark โดยที่ผ่านมา ได้ผลิตรากเทียมให้กับโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ เพื่อบริการผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส จำนวน 8,400 ราย ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทย ได้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง โดยไม่ต้องพึ่งพาของนำเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทพีดับบลิวพลัส ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็ก สำหรับยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นคือใช้เวลาในการรักษาน้อย และค่าใช้จ่ายถูกกว่ารากเทียมปกติ จนได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2558 และได้ประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทย ในปี 2560

 

Tags: , , , , , , , , ,