นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ หรือ แทรฟี่ เวซท์ เพื่อช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะ โดยติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง จีเอ็นเอสเอส ที่รถเก็บขยะ และระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะ ทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะทางและน้ำมัน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง ขยะล้นถังน้อยลง ขยะตกค้างส่งกลิ่นน้อยลง

ประโยชน์ของ “แทรฟี่ เวซท์” สำหรับประชาชนทั่วไปคือ สามารถรายงานถังขยะเต็มและตรวจสอบสถานภาพการเก็บขยะ ช่วยลดปัญหาการจราจรจากการเก็บขยะในเวลาเร่งด่วน และในส่วนของเทศบาล สามารถจัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ และบริหารการจัดเก็บขยะนอกถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้เริ่มมีการนำไปใช้แล้วที่จังหวัดภูเก็ต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ waste.traffy.in.th

 

Tags: , , , , , , , , , , ,