จีสด้า และ สวทช. จะร่วมมือกันจัดการบรรยายด้านการทดลองในอวกาศและการสำรวจอวกาศ “National Space Exploration” โร้ดโชว์ ณ 3 จังหวัดภูมิภาค” และเปิดรับข้อเสนอ งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำการทดลองบนอวกาศ ในทุกสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์อาหาร และอื่นๆ จากผู้สนใจชาวไทยทุกคน

โดยจะจัดการบรรยาย 3 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 13 มิถุนายน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 21 มิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด เจาะลึก ชัดทุกรายละเอียด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,